• در صورتی که شما مدیرعامل یک باشگاه هستید، می توانید از این بخش برای تشکیل پرونده الکترونیکی برای همه تیمهای خود استفاده نمایید. اما قبلاً باید اطلاعات فردی خود را در بخش «ثبت نام افراد» ثبت کرده باشید.
 • کارمزد ایجاد پرونده الکترونیکی و ارائه خدمات آن به باشگاه ها سالیانه 70 هزار تومان می باشد.
 • ارائه «شماره پرونده الکترونیکی باشگاه» در هنگام ثبت قرارداد بازیکنان در هیأت فوتبال الزامی است.

 • مدیرعامل محترم، برای ثبت باشگاه باید ابتدا خود در بخش «ثبت نام افراد» ثبت نام کرده باشید.
 • اگر قبلاً این کار را انجام داده اید، شماره پرونده الکترونیکی خود را در این فیلد وارد کنید.

 • نام باشگاه خود را به صورت کامل وارد کنید.
 • نام باشگاه باید مطابق با اسناد و مدارک ثبتی مطابقت داشته باشد.

 • در صورت وجود کد ملی باشگاه آن را وارد کنید.
 • اگر باشگاه ثبت رسمی نشده است این گزینه را تیک بزنید.
 • تاریخ تأسیس باشگاه بر اساس مدارک ثبتی باید وارد شود.
 • شماره ثبت باشگاه را وارد کنید.
 • شماره ثبت باید بر اساس اسناد و مدارک ثبتی باشد.
 • آدرس پستی باشگاه را به صورت دقیق وارد کنید.
 • کد پستی 10 رقمی باشگاه را وارد کنید.
 • تلفن را به همراه کد شهرستان خود وارد کنید.
 • برای مثال کد تهران 021 است.
 • شماره فکس را به همراه کد شهرستان خود وارد کنید.
 • برای مثال کد تهران 021 است.
http://www.
 • اگر باشگاه شما دارای دامنه اینترنتی می باشد و می خواهید آن را به صفحه اختصاصی خود در سامانه ورزش متصل کنید آن دامنه را وارد کنید.
 • برای راه اندازی سایت خود با پشتیبانی تماس بگیرید. شماره تماس: 476268-021
 • یا ابتدا دامنه سایت خود را خریداری و سپس DNS های آن را به صورت ns1.socialsport.ir و ns2.socialsport.ir تنظیم نمایید.
اعتبار شما : 0 تیم
تعداد تیم های انتخاب شده : 0
 
 • حداقل باید یک تیم را ثبت کنید.
 • برای ثبت هر تیم، روی مربع کنار نام آن کلیک کنید.